PRIVACY POLICY

1.    WIE?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld via dit webplatform. De verwerkingsverantwoordelijke is SYNA, besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Stationsstraat 37 bus 2, met ondernemingsnummer BTW BE0651.772.890 (hierna ‘Socialemediaburo.be’), en als contactpersoon mevrouw Nadja Desmet (nadja@socialemediaburo.be).

“SOCIALEMEDIABURO.BE” doet het mogelijke om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren. “SOCIALEMEDIABURO.BE” leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) na.

  

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

 

3.    WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verzamelen mogelijk uw persoonsgegevens vanuit de volgende twee bronnen:

3.1 Persoonsgegevens die wij van u verkrijgen:

Tijdens de registratie:

-       Voornaam

-       Familienaam

-       E-mailadres

-       Wachtwoord

-       Straat

-       Huisnummer/postbus

-       Postcode

-       Stad

-       Land

-       Persoonlijke beschrijving

-       Telefoonnummer

-       Profielfoto

 

3.1 Persoonsgegevens die wij van u verzamelen ingevolge het gebruik van ons webplatform:

-       Uw reacties en interacties op het platform

-       Logging van uw handelingen op het platform

De website plaatst hiervoor enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.

 

3.    WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

 We gebruiken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-       Voor het creëren en onderhouden van uw gebruikersprofiel op ons webplatform;

-       Voor het aanleveren van informatie betreffende het platform, u over berichten te informeren en/of meldingen vanop het platform die u kunnen interesseren;

-       Voor het verifiëren van uw gebruikersprofiel in het kader van de nodige beveiliging te garanderen;

-       Voor het beheren van de identificatie en authenticatie van gebruikers

-       Voor het verbeteren van onze diensten.

Bij de registratie zal steeds toestemming gevraagd worden voor het verwerken van uw persoonsgegevens op het platform. U hebt ten allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken en te verzoeken om uw gebruikersaccount te wissen.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan niet-verwerkers.

De gegevens worden bewaard binnen de EU.  “SOCIALEMEDIABURO.BE” laat zich bijstaan door enkele verwerkers zoals een hostingbedrijf, datacenter, accountant, softwaretoepassingen, websitehost,….

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet-verwerkers.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “SOCIALEMEDIABURO.BE” uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “SOCIALEMEDIABURO.BE” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “SOCIALEMEDIABURO.BE” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

 

4.    VEILIGHEIDSMAATREGELEN

“SOCIALEMEDIABURO.BE” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “SOCIALEMEDIABURO.BE” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en wachtwoord te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

5.   Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “SOCIALEMEDIABURO.BE” met uw persoonsgegevens maken.

 

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “SOCIALEMEDIABURO.BE”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “SOCIALEMEDIABURO.BE” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “SOCIALEMEDIABURO.BE” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “SOCIALEMEDIABURO.BE” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar nadja@socialemediaburo.be, per post naar 8700 Tielt, Stationsstraat 37 bus 2. Gelieve steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen bij de aanvraag, zodat u voldoende geïdentificeerd kan worden.

 

6.6 Automatische beslissingen en profiling      

De verwerking uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door “SOCIALEMEDIABURO.BE” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

6.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

6.8      HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “SOCIALEMEDIABURO.BE” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

7.      WIJZIGINGEN

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

 

Laatst bijgewerkte versie: 20/05/2021

Radius 8px

Leadstreet lorem ipsum Diamond HubSpot Partner

Just add an image and brief description of what it looks like

Learn more

Lots of web pages

You'll be able to choose from our wide range of modules that are designed with conversion in mind.

An outstanding blog

With this theme installed on your website, you'll be able to create beautiful blogs that convert visitors into customers.

+ Multiple landing pages

Plus all modules you need to create (extended) landing pages. They come with an extensive list of features.

Radius 8px

A theme by the winners of the HubSpot CMS Themes Challenge

Another one of our themes, called magazine, won the Best Comprehensive Theme in the most recent HubSpot Hackathon Theme Challenge

Learn more

2 hours of customisation included

We offer 2 hours of customization and free updates! FREE 15-min consultation before you buy, FREE 2 hours of customization service, and FREE updates are just a few things we have in store for our customers.

Further reading

Subscribe to our newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit volu ptatem acc usantium dolore mque laudantium..

Join Our Newsletter

Just add an image and brief description of what it looks like

Build the right plan for your team

Starter

Go beyond email and customize your workflow

 • 30 Non-Commercial Site
 • Custom Branding
 • 100GB System Storage
 • Ticket Support

$19per user
per month

Select Plan
Method Plus

Go beyond email and customize your workflow

 • 30 Non-Commercial Site
 • Custom Branding
 • 500GB System Storage
 • Email Support

$29per user
per month

Select Plan
Method Pro

Go beyond email and customize your workflow

 • 30 Non-Commercial Site
 • Custom Branding
 • 1TB System Storage
 • Phone Support

$39per user
per month

Select Plan

Questions?

Inbound Strategie

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when

HubSpot Development

It is a long established fact that a reader will be distracted content of a page when looking at its layout.

HubSpot Marketing

It is a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Inbound Strategie

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when

HubSpot Development

It is a long established fact that a reader will be distracted content of a page when looking at its layout.

HubSpot Marketing

It is a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

About Us

Knowing who's behind this company will make visitors feel like part of their family!

Visitors usually look for these pages in order to get an idea about the company and its products, so it is best not only to give them more information but also to stay transparent if they want that trust component of business relationships.

user

Dany Monson

CEO & Founder

Just add a brief description of what it looks like

user

Dany Monson

CEO & Founder

Just add a brief description of what it looks like

user

Dany Monson

CEO & Founder

Just add a brief description of what it looks like

user

Dany Monson

CEO & Founder

Just add a brief description of what it looks like

Our Awesome Crew

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

Just add a brief description of what it looks like

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

Just add a brief description of what it looks like

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

Just add a brief description of what it looks like

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

Just add a brief description of what it looks like

Our Awesome Crew

Just add a brief description of what it looks like

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

team2-image

Dany Monson

CEO & Founder

Compass 1

Effective product pages make you feel like you need a product.

They show potential customers what it looks, feels, and sounds like.

Learn more
Compass 1

Product pages are like a mini-movie

Giving you all the information in an understandable way. They give customers ideas of what they feel and look like so that it's easier for them to buy with confidence!

Learn more
Testimonials

What People Are Saying

Still have questions?

Property Managment

Property Managment

just an image and brief description of what it looks like.

User Administration

User Administration

just an image and brief description of what it looks like.

Marketing Automation

Marketing Automation

just an image and brief description of what it looks like.

API Reference

API Reference

just an image and brief description of what it looks like.

Team Accounts

Team Accounts

just an image and brief description of what it looks like.

Email Marketing

Email Marketing

just an image and brief description of what it looks like.

Lorem Ipsum

Discover this robust slider

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?

Reviews and Testimonials

Solutions for every role (FAQ)

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

When, while the lovely valley teems with vapour around?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

A small river named Duden flows by their place and supplies?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

Do you have any cellation fees?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

Does runcloud help mitigate brute force attacks?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

Optimite theme speed & Performance?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

A small river named Duden flows by their place and supplies?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

Do you have any cellation fees?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

Does runcloud help mitigate brute force attacks?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

Optimite theme speed & Performance?

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed bed a horrible vermin pitifully compared.

Send us a message

Whether you’re an SME, ISV, big organization or something in between: we tailor our approach to your needs, goals and preferences.

Over the last few years, the “Assassin’s Creed” series has shifted its vision.

The franchise was once a focused stealth experience. But in 2017, “Assassin’s Creed Origins” incorporated deeper role-playing mechanics, and “Odyssey” introduced a narrative mostly removed from the core assassin versus templar conflict.

To longtime fans, the changes have been bittersweet. The series strayed from its roots. “Assassin’s Creed Valhalla,” the newest entry, marries older and newer visions into one, bringing more balance to the franchise.

H4 Download your copy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit volu ptatem acc usantium dolore mque laudantium..

Find Us

Location 1

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when

Location 2

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when

Location 3

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when

Download ebook ‘Inbound Marketing’

Wij helpen Marketing- en Salesteams meer resultaten lorem ipsum dolor sit amet consectetur te halen met Inbound Marketing en Sales.


Join over 9000 business owners