AI-assistenten op de werkvloer: ChatGPT blinkt uit

In een recente reeks polls op LinkedIn vroegen we onze volgers naar hun gebruik van AI-assistenten op het werk. De resultaten geven een interessant beeld van de huidige trends en voorkeuren. Met bijna 500 respondenten over twee polls, bieden de bevindingen waardevolle inzichten voor bedrijven en professionals die AI-tools overwegen of gebruiken.

Welke AI-assistent gebruik jij op het werk?

Onze eerste poll stelde de vraag: "Welke AI-assistent gebruik jij op het werk?"
Met 233 respondenten was de uitslag duidelijk. Maar liefst 87% van de deelnemers gaf aan ChatGPT te gebruiken, terwijl CoPilot met 11% de tweede plaats innam. Andere AI-assistenten zoals Gemini en Claude werden nauwelijks genoemd, met respectievelijk 3% en 0% van de stemmen.

De dominantie van ChatGPT in deze poll bevestigt de populariteit en het vertrouwen dat professionals in deze tool hebben. ChatGPT wordt gezien als een veelzijdige en betrouwbare AI-assistent die een breed scala aan taken kan ondersteunen, van contentcreatie tot klantenservice.

 

Bron: LinkedIn bericht van 28 mei 2024


Gebruik jij een gratis of een betaalde versie van je AI-assistent op het werk?

De tweede poll, die 225 respondenten trok, vroeg specifiek naar het gebruik van gratis versus betaalde versies van AI-assistenten. Hieruit bleek dat 60% van de respondenten de gratis versie van ChatGPT gebruikt, terwijl 34% de betaalde versie verkiest.
CoPilot, de tweede meest gebruikte AI-assistent, werd door slechts 6% van de respondenten gebruikt, verdeeld over 4% voor de gratis versie en 2% voor de betaalde versie.

 


Bron: LinkedIn post van 29/05/2024


Deze cijfers wijzen erop dat hoewel veel professionals bereid zijn te betalen voor extra functies en verbeterde prestaties, de gratis versie van ChatGPT nog steeds de voorkeur geniet van een meerderheid. Dit kan te maken hebben met de robuustheid van de gratis versie, die voor veel gebruikers al voldoende functionaliteit biedt.


Ontdek hoe je het maximale uit de gratis versie van ChatGPT kunt halen!
Bezoek ons artikel voor praktische tips en voorbeelden om je productiviteit te verhogen. 

 


Waar AI-assistenten het meest gebruikt worden

Uit de analyse van de sectoren waarin de respondenten werkzaam zijn, blijkt dat de meeste gebruikers van AI-assistenten zoals ChatGPT en CoPilot afkomstig zijn uit technologie- en IT-gerelateerde sectoren. Een significant deel van de antwoorden kwam ook uit de marketing- en communicatiesector, waar AI-tools steeds vaker worden ingezet voor contentcreatie en klantinteracties. Daarnaast zagen we een groeiend aantal gebruikers in de onderwijssector, waar AI-assistenten worden gebruikt om leerervaringen te verbeteren en administratieve taken te vereenvoudigen.

  • Technologie en IT: 40% van de gebruikers komt uit deze sector. Hier worden AI-assistenten zoals ChatGPT en CoPilot vaak ingezet voor softwareontwikkeling, projectmanagement en technische ondersteuning.
  • Marketing en Communicatie: 30% van de antwoorden kwam uit deze sector. AI-tools worden hier vooral gebruikt voor contentcreatie, social media management en klantenservice.
  • Onderwijs: 20% van de gebruikers werkt in de onderwijssector. AI-assistenten helpen hier bij het verbeteren van leerervaringen en het vereenvoudigen van administratieve taken.
  • Overige Sectoren: De resterende 10% van de respondenten komt uit diverse sectoren zoals gezondheidszorg, financiën en consultancy, waar AI-technologieën worden toegepast om operationele efficiëntie en innovatie te bevorderen.

 

Deze sectorale inzichten benadrukken de veelzijdigheid en brede toepasbaarheid van AI-assistenten in diverse professionele omgevingen. Bedrijven in verschillende industrieën kunnen leren van de best practices van collega's en overwegen hoe zij AI-technologieën kunnen integreren om hun eigen efficiëntie en innovatie te verbeteren.


Wat betekenen deze inzichten?

De voorkeur voor ChatGPT is duidelijk, zowel in de gratis als in de betaalde variant. Dit benadrukt het belang voor bedrijven en professionals om te investeren in tools die breed geaccepteerd en gewaardeerd worden door de gebruikersgemeenschap.

Waarom ChatGPT?

  • Gebruiksgemak: ChatGPT staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en snelle leercurve.
  • Functionaliteit: De tool biedt een breed scala aan functies die zowel eenvoudige als complexe taken aankunnen.


AI en ChatGPT zijn hier om te blijven. 


Onze tip: blijf bij in de snel veranderende digitale wereld.

Expertsessies 2024 Agenda (1)-May-28-2024-11-35-13-9131-AM

"ChatGPT voor beginners: van basis tot gevorderd in 60 minuten"
Schrijf je in voor onze cursus.

 

Deel dit bericht op

Lees meer