#SOCIALKOTCAST: VAN ÉÉN ICT'ER NAAR EEN HEUS COMMUNICATIETEAM ROND SOCIALE MEDIA

Meer dan tien jaar geleden is Zoutleeuw beginnen schrijven aan hun online avontuur. In die periode moest iedereen eerst een website hebben. Die werd gemaakt door de ICT’er van de werkvloer, en die zorgde ervoor dat de content actueel bleef. Langzaam maar zeker begonnen Facebook en Twitter meer en meer op te komen. Dan kan je als stadsbestuur deze boot niet afhouden. En vanaf dan is alles in een stroomversnelling gegaan, zegt Peter: 

“Er was vanaf de start slechts 1 collega verantwoordelijk voor de website en de content. Tot 3 à 4 jaar geleden de vraag van hogerhand kwam om net dat tikkeltje meer te doen binnen de online wereld. Zo gingen we verder aan de slag met content, we gingen meer inzetten op socials en stelselmatig raakten daar ook meer en meer mensen bij betrokken. Er werden functies bij gecreëerd, en er werd budget en tijd vrijgemaakt. Wat maakt dat we zoveel jaar later actief inzetten op verschillende kanalen”.

“ONS DOEL OP SOCIALE MEDIA IS OM ZOWEL ONZE EIGEN INWONERS TE INFORMEREN ALS EXTERNEN AAN TE ZETTEN OM ONZE STAD TE BEZOEKEN. DIE TWEE COMBINEREN IS NIET ALTIJD EVEN MAKKELIJK MAAR DE UITDAGING MAAKT HET BOEIEND”

Op sociale media is het doel van de stad Zoutleeuw tweeledig. Zowel informeren als aanspreken/aantrekken is voor de publieke sector een absolute must. Doordat je met een mengelmoes zit in je doelpubliek, heb je een duidelijk beeld nodig in de visie. Maar aan visie geen gebrek in Zoutleeuw: “Ons doel op sociale media is om zowel te informeren als mensen aan te spreken om onze stad te bezoeken. Je moet zowel de bewoners kunnen informeren over de noodzakelijke aanpassingen en het belangrijkste nieuws. En anderzijds moet je nieuwe bezoekers naar Zoutleeuw lokken met knappe foto’s en content over onze stad. Die twee combineren is niet altijd even makkelijk maar de uitdaging maakt het boeiend”, zo zegt Peter Vanmechelen.

“TIJDENS DE VERSCHILLENDE LOCKDOWNS MOESTEN WE MEER DAN ANDERS OP ZOEK NAAR EEN MANIER VAN COMMUNICEREN. TOEN KOZEN WE RESOLUUT VOOR OPEN COMMUNICATIE, EN DAT HEEFT GELOOND”

Toen de corona pandemie uitbrak over de hele wereld koos de stad Zoutleeuw voor één bepaalde strategie: “Tijdens de verschillende lockdowns moesten we meer dan anders op zoek naar een manier van communiceren. Toen kozen we resoluut voor open communicatie, en dat heeft geloond”, aldus Peter van Zoutleeuw. Die open communicatie heeft in de stad voor zichtbare verbondenheid gezorgd in een periode waar daar het meeste nood aan was. Een mooie signaal dat via sociale media tot stand kwam.

“DIFFERENTIËREN IN CONTENT OVER DE VERSCHILLENDE KANALEN HEEN IS EEN ABSOLUTE MUST. RUIS CREËREN IS BIJ ONS ECHT UIT DEN BOZE”

Vanuit de stad Zoutleeuw kwam de visie al snel naar boven om ervoor te zorgen dat alle kanalen een duidelijk doel hebben. En dat werd dan meteen aangepakt, zegt Peter Vanmechelen: “Differentiëren in content over de verschillende kanalen heen is een absolute must. Om dat te doen kijken we naar de inhoud van de boodschap. Sommige posts hebben nu eenmaal geen plaats op Instagram, of eender welk ander kanaal. Ruis creëren is bij ons echt uit den boze”.

Check onze agenda vol interessante online opleidingen over sociale media

Op die manier is het voor Zoutleeuw elke dag opnieuw een uitdaging om te scoren op sociale media. Dat proberen ze niet alleen door te differentiëren in content, maar ook door te experimenteren. Zo hebben ze ooit een week lang geadverteerd op een promotievideo van de stad, met een waanzinnig succes als gevolg: “toen ze vanuit de Nederlandse televisie in Zoutleeuw kwamen filmen, hebben we dat filmpje op sociale media gegooid en geadverteerd. Gemiddeld genomen bereikten we toen in die periode zo’n 500 mensen, maar dankzij die advertentie bereikten we vlot meer dan 30,000 mensen. Dat we zoveel experimenteren, daar zijn we best trots op.”, zo zegt Peter van Zoutleeuw.

“HET ONBEROERDE SPEELVELD DAT TIKTOK VANDAAG DE DAG NOG VOOR ONS IS WILLEN WE IN DE TOEKOMST GRAAG VEROVEREN”

De toekomst ziet er veelbelovend uit voor de stad. Zo willen we de kanalen die we nu nog relatief onbenut laten zoals LinkedIn en TikTok, meer en meer gaan gebruiken, aldus Peter: “Wij zijn vanuit Zoutleeuw al een tijdlang aan het overwegen om ook de stap naar TikTok steeds concreter te maken. Momenteel liggen de plannen op tafel en zoeken we nog uit op welke manier we willen inzetten op die app. Maar we zijn ons bewust van de populariteit en kijken ernaar uit om ermee aan de slag te gaan.”.

Daarnaast zijn podcasts the next big thing, ook voor Zoutleeuw. Ook dat staat hoog op de toekomstplanning van het communicatie/creatieve team van de stad. Ze wachten momenteel op de expertsessie van 12 oktober hier in Someflex met Peter Snauwaert om concreet aan de slag te gaan met het format. Wil jij nu zelf graag inzetten op podcasts? Schrijf je dan zeker in voor de expertsessie met Peter Snauwaert van ‘What’s on Your Mind’.

“ZORG ERVOOR DAT IEDEREEN MEE OP DE KAR SPRINGT EN AAN HETZELFDE ZEEL TREKT”

Peter geeft ook nog graag zijn ultieme tip voor elke stad of gemeente en het team dat zich bezighoudt met sociale media: “Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen mee is in het verhaal. Dat iedereen begrijpt waar de doelen liggen om ze allemaal samen voor ogen te hebben. Je moet ervoor zorgen dat iedereen mee op de kar springt en aan hetzelfde zeel trekt. Alleen dan kan je het maximum uit jouw sociale mediakanalen halen.”, zo geeft Peter mee.

Net zoals vorig seizoen van de #Socialkotcast sluiten we de aflevering af met feedback voor Someflex. Daar zei Peter het volgende over: “Wij in Zoutleeuw gebruiken Someflex heel bewust en hebben het in het verleden ook al zéér veel nodig gehad. Wij pikken de expertsessies, videolessen, andere vormen van content er heel concreet en specifiek uit wanneer we nood hebben aan net dat tikkeltje extra. Dankzij de wekelijkse updates weten we ook wat er speelt en leeft. En dat helpt ons om zelf stappen te zetten.”, zo sluit Peter af.

LEER 1 dag GRATIS over sociale media in SOMEFLEX

Deel dit bericht op

Lees meer